پادکست صفر / قسم بخور، جان سکوت

۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۰۳:۰۸ | 38 | 00:28:13

رادیو سکوت

توضیحات در مورد پادکست صفر / قسم بخور، جان سکوت

رادیو سکوت

تهیه کننده: انجمن ادبی سکوت

سردبیر: بهزاد گرانمایه

کارگردان: زکریا میری، عزیز داش‌تیموری

نویسندگان: عادل قلی‌پور، مالک رضایی، محمدرضا ایران‌زاده، توحید سیف، نیکناز رستگاری

گویندگان: بهمن وخشور، سعید رضائیان، زهرا آقازاده، عزیز داش‌تیموری، زکریا میری، هانیه علی‌نژاد

طراح و گرافیست: مهسا رفیعی

مشاور تیم: محمدامین نوروزی

نظر خود را در مورد پادکست صفر / قسم بخور، جان سکوت بنویسید.
captcha
نظرات در مورد پادکست صفر / قسم بخور، جان سکوت